HomePECHE CAUTELAR CARANZA

Club Marina Ferrol - Noticias

PECHE CAUTELAR CARANZA

PECHE TEMPORAL DA PISCINA DE CARANZA.

O Concello informa da suspensión das actividades na piscina municipal de Caranza."Realizada a valoración da cuberta do complexo deportivo "Javier Gómez Noya" de Caranza por parte dos servizos técnicos de obras do Concello, e tendo en conta as valoracións da situación atmosférica dos próximos días realizadas polos servizos de seguridade do Concello, estes indican que existe un risco para as persoas en relación ao uso de dito centro deportivo, como mínimo ata o luns 24 incluído.Polo tanto, notifícase o peche do centro deportivo dende este momento, así como os días sábado 22, domingo 23 e luns 24.Ao longo da xornada do día 24, e atendendo ás indicacións dos referidos servizos técnicos, notificaráselles se procede a apertura da instalación o día 25."

Agradecimiento especial

Patrocinadores

Acceso